/ Pohotovostní ošetření /
Výjimka kvality Manipulace se standardní knihou
Tato standardní kniha má zákazníkům pomoci rychleji a lépe řešit a řešit problémy, když po obdržení zjistí problémy s plísněmi nebo produkty
formy nebo konečného produktu, aby se předešlo ztrátám zákazníků a dopadu. zákaznická výroba za tímto účelem.